Utsjöstation BY15 GOTLANDSDJ

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40024
Stationsid: SMHIBY15
Stationsnamn: BY15 GOTLANDSDJ
Latitud: 57.3333
Longitud: 20.0500
Observationsperiod: 1978-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet