Utsjöstation BY13

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40023
Stationsid: SMHIBY13
Stationsnamn: BY13
Latitud: 57.3917
Longitud: 19.4333
Observationsperiod: 1978-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet