Utsjöstation BY11

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40022
Stationsid: SMHIBY11
Stationsnamn: BY11
Latitud: 57.0667
Longitud: 19.8333
Observationsperiod: 1980-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet