Utsjöstation BY10

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40021
Stationsid: SMHIBY10
Stationsnamn: BY10
Latitud: 56.6333
Longitud: 19.5833
Observationsperiod: 1978-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet