Utsjöstation BY1

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40014
Stationsid: SMHIBY1
Stationsnamn: BY1
Latitud: 55.0000
Longitud: 13.3000
Observationsperiod: 1978-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet