Utsjöstation BCSIII-10

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40011
Stationsid: SMHIBCSIII10
Stationsnamn: BCSIII-10
Latitud: 55.5550
Longitud: 18.4000
Observationsperiod: 1978-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet