Utsjöstation ANHOLT E

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40009
Stationsid: SMHIANHOLTE
Stationsnamn: ANHOLT E
Latitud: 56.6667
Longitud: 12.1167
Observationsperiod: 1983-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet