Utsjöstation Å17

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40008
Stationsid: SMHIA17
Stationsnamn: Å17
Latitud: 58.2750
Longitud: 10.5133
Observationsperiod: 1986-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet