Utsjöstation Å16

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40007
Stationsid: SMHIA16
Stationsnamn: Å16
Latitud: 58.2667
Longitud: 10.7250
Observationsperiod: 1986-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet