Utsjöstation Å15

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40006
Stationsid: SMHIA15
Stationsnamn: Å15
Latitud: 58.2950
Longitud: 10.8500
Observationsperiod: 1981-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet