Utsjöstation Å14

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40005
Stationsid: SMHIA14
Stationsnamn: Å14
Latitud: 58.3167
Longitud: 10.9417
Observationsperiod: 1981-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet