Utsjöstation Å13

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40004
Stationsid: SMHIA13
Stationsnamn: Å13
Latitud: 58.3367
Longitud: 11.0333
Observationsperiod: 1981-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet