Kustradar

Kustradar kartlägger strömfältet i havsytan och ger detaljerad information om ytströmmens riktning och hastighet.

Skagerrak/Kattegatt är ett havsområde med intensiv fartygstrafik och kustradar är ett värdefullt hjälpmedel vid havsmiljöarbete, transporter, oljespill samt vid sök- och räddningsauktioner.

Radarobservationer av ytström kan också inkluderas i regionens havsmodeller, och därmed förbättra dessa så tillförlitligheten ökar i t.ex. prognosarbetet.

Radar schematisk bild

Hur fungerar en radar?