Kustboj Tångesund

Stationstyp: Kustboj
Stationsnummer: 33027
Stationsid: Tångesund
Stationsnamn: Tångesund
Latitud: 58.0746
Longitud: 11.4925
Djup: 40 m
Observationsperiod: 2016-
Status: Planerad
Parametrar:
Vindriktning
Vindhastighet
Lufttryck
Lufttemperatur
Havstemperatur
Salthalt
Strömriktning
Strömhastighet
Klorofyll-fluorescens
Turbiditet
Syre

Kustboj från Techworks
Kustboj från Techworks