Kustboj Öland Ost

Stationstyp: Kustboj
Stationsnummer: 33023
Stationsid: OlandOst
Stationsnamn: Öland Ost
Latitud: 56.9308
Longitud: 17.0607
Djup: 40 m
Observationsperiod: 2014-
Status: Service
Parametrar:
Vindriktning
Vindhastighet
Lufttryck
Lufttemperatur
Havstemperatur
Salthalt
Strömriktning
Strömhastighet
Klorofyll-fluorescens
Turbiditet
Syre

Kustboj från Techworks
Kustboj från Techworks