Kustboj Norrbyn

Stationstyp: Kustboj
Stationsnummer: 33021
Stationsid: Norrbyn
Stationsnamn: Norrbyn
Latitud: 63.5000
Longitud: 19.8083
Djup: 25 m
Observationsperiod: -
Status: Planerad
Parametrar:
Vindriktning
Vindhastighet
Lufttryck
Lufttemperatur
Havstemperatur
Salthalt
Strömriktning
Strömhastighet
Klorofyll-fluorescens
Turbiditet
Syre

Kustboj från Techworks
Kustboj från Techworks