Kustboj Kristineberg

Stationstyp: Kustboj
Stationsnummer: 33025
Stationsid: Kristineberg
Stationsnamn: Kristineberg
Latitud: 58.2592
Longitud: 11.4617
Djup: 40 m
Observationsperiod: 2014-
Status: Service
Parametrar:
Vindriktning
Vindhastighet
Lufttryck
Lufttemperatur
Havstemperatur
Salthalt
Strömriktning
Strömhastighet
Klorofyll-fluorescens
Turbiditet
Syre

Kustboj från Techworks
Kustboj från Techworks