Kustboj Koster

Stationstyp: Kustboj
Stationsnummer: 33026
Stationsid: Koster
Stationsnamn: Koster
Latitud: 58.8833
Longitud: 11.0983
Djup: 68 m
Observationsperiod: 2014-
Status: Service
Parametrar:
Vindriktning
Vindhastighet
Lufttryck
Lufttemperatur
Havstemperatur
Salthalt
Strömriktning
Strömhastighet
Klorofyll-fluorescens
Turbiditet
Syre

Kustboj från Techworks
Kustboj från Techworks