Kustboj Havstensfjord

Stationstyp: Kustboj
Stationsnummer: 33024
Stationsid: Havstensfjord
Stationsnamn: Havstensfjord
Latitud: 58.3025
Longitud: 11.7533
Djup: 40 m
Observationsperiod: 2013-
Status: Service
Parametrar:
Vindriktning
Vindhastighet
Lufttryck
Lufttemperatur
Havstemperatur
Salthalt
Strömriktning
Strömhastighet
Klorofyll-fluorescens
Turbiditet
Syre

Kustboj från Techworks
Kustboj från Techworks