Kustboj Askö

Stationstyp: Kustboj
Stationsnummer: 33022
Stationsid: Askö
Stationsnamn: Askö
Latitud: 58.8020
Longitud: 17.6252
Djup: 38 m
Observationsperiod: 2014-
Status: Service
Parametrar:
Vindriktning
Vindhastighet
Lufttryck
Lufttemperatur
Havstemperatur
Salthalt
Strömriktning
Strömhastighet
Klorofyll-fluorescens
Turbiditet
Syre

Kustboj från Techworks
Kustboj från Techworks