Hydrografisk station Bornö

Stationstyp: Hydrografisk station
Stationsnummer: 35019
Stationsid: Borno
Stationsnamn: Bornö Hydstn
Latitud: 58.3833
Longitud: 11.5833
Observationsperiod: 1909-1911, 1930-1989
Status: Nedlagd (numera ägd av Bornöinstitutet)
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt