Havsboj Väderöarna

Stationstyp:
Stationsnummer: 33005
Stationsid: Vaderoarna
Stationsnamn: Väderöarna
Latitud: 58.4833
Longitud: 10.9333
Observationsperiod: 2013-
Status: Service
Parametrar:
Vindriktning
Vindhastighet
Lufttemperatur
Lufttryck
Signifikant våghöjd
Maximal våghöjd
Medelvågperiod
Medelvågriktning
Havstemperatur
Salthalt
Strömriktning
Strömhastighet
Klorofyll-fluorescens
Turbiditet

Havsboj
Havsboj med Kustbevakningens fartyg i bakgrunden. Foto Per Olsson Förstora Bild