Havsboj Läsö Ost

Stationstyp:
Stationsnummer: 33001
Stationsid: LasoOst
Stationsnamn: Läsö Ost
Latitud: 57.2167
Longitud: 11.5667
Observationsperiod: 2001-2009
Status: Nedlagd
Parametrar:
Vindriktning
Vindhastighet
Lufttemperatur
Lufttryck
Signifikant våghöjd
Maximal våghöjd
Medelvågperiod
Medelvågriktning
Havstemperatur
Salthalt
Strömriktning
Strömhastighet
Klorofyll-fluorescens
Turbiditet