Havsboj Huvudskär Ost

Stationstyp:
Stationsnummer: 33002
Stationsid: HuvudskarOst
Stationsnamn: Huvudskär Ost
Latitud: 58.9333
Longitud: 19.1667
Observationsperiod: 2001-
Status: Service
Parametrar:
Byvind
Vindriktning
Vindhastighet
Lufttryck
Lufttemperatur
Signifikant våghöjd
Maximal våghöjd
Medelvågperiod
Medelvågriktning
Havstemperatur
Salthalt
Strömriktning
Strömhastighet
Klorofyll-fluorescens
Phycocyanin
Turbiditet
Syre

Havsboj
Havsboj med Kustbevakningens fartyg i bakgrunden. Foto Per Olsson Förstora Bild