Orografiskt moln - Stratocumulus lenticularis

När luften strömmar över bergskedjor eller kring ensamma berg kan det ibland bildas spektakulära moln som tillhör gruppen linsmoln (lenticularis).

Kan förväxlas med ett UFO

Den 26 januari 2017 kl 15.50 tog Ulf Richardsson följande bild i Undersåker i närheten av Åre i Jämtland.

Orografiskt moln över Jämtland 2017-01-26
Orografiskt moln över Undersåker i Jämtland 2017-01-26. Foto Ulf Richardsson Förstora Bild

Denna typ av moln, som på svenska kallas linsmoln, kan bildas om atmosfären är stabilt skiktad och vinden blåser över ett berg eller en bergskedja.

På läsidan av bergen rör sig luften i atmosfären i vågor. På vågtopparna kan luften kylas så pass att fuktigheten kondenserar och moln bildas.

Molnens form beror av vågornas form som i sin tur beror på hur vinden påverkas av bergen och på fördelningen av fukt i atmosfären.

Tre arter av linsmoln

Det finns tre arter av linsmoln som skiljs från varandra genom storleken och höjdläget.

Linsmoln på hög höjd benämns på latin Cirrocumulus lenticularis.

Den vanligaste formen befinner sig på medelhög nivå och benämns Altocumulus lenticularis. Något slentrianmässigt används ibland beteckningen Altocumulus lenticularis om alla former av linsmoln.

Linsmoln i lägre nivåer benämns Stratocumulus lenticularis. Molnet på bilden är förmodligen av denna art på grund av sin storlek, färgningen av skymningsljuset och skuggningen av molnets undersida.

Moln i flera lager (duplicatus)

Oftast ser man bara ett enkelt linsmoln. Molnet på bilden består av flera lager, vilket ger bidrar till molnets spektakulära utseende.

Moln bestående av flera lager ges tilläggsbeteckningen duplicatus. Så en utförlig beskrivning av molnet på bilden kan bli Stratocumulus lenticularis duplicatus.