Om Brandriskkartor

Brandriskkartorna visar tre olika kartor med information om risken för vegetationsbränder.

Gräsbrandsrisk

Prognosen för gräsbrandsrisk avser brandrisken för gammalt fjolårsgräs som kan börja brinna under våren.

Gräsbrandsrisken tar hänsyn till väderförutsättningarna och till om fjolårsgräs kan vara brännbart. Framför allt väger man in fuktigheten i gräsbädden och i luften samt vindhastigheten. Kartan visar också när så mycket nytt grönt gräs vuxit upp att brandrisken hämmas. Prognosen anger först att en viss inväxning av nytt grönt gräs skett och därefter att risken för gräsbränder i gammalt fjolårsgräs är över för säsongen.

Långvarig torka och högsommarvärme kan göra att även årets uppväxta gräs kan torka ut och bli brännbart. Risken för brand i torkat dött gräs på sommaren eller hösten kan inte ses i kartan för risk för gräsbrand. Kartorna skogsbrandrisk (bränsleuttorkning och spridning) kan då ge vägledning om risken för brand i vegetation under sommar och höst.

En ljusblå markering på kartan innebär att beräkningarna visar att marken generellt är snötäckt, där snötäcke finns är det inte risk för gräsbrand. Det kan inom områden för snötäckt mark finnas snöfria ytor och där brand i gammalt gräs kan ske.

I de gula och orangefärgade områdena kan fjolårsgräs börja brinna om vädret gör så att gräset torkar upp. Risken för gräsbrand är då liten eller måttlig.

Den röda färgen på kartan anger stor risk för gräsbrand. Prognosen innebär att fuktkvoten i fjolårsgräset är så låg att en brand lätt uppstår och sprider sig snabbt. Lokala variationer eller snabba väderomslag kan göra att risken för gräsbrand snabbt kan ändras.

Markeringar med gröna linjer innebär att det fortfarande finns risk för gräsbränder i det torra fjolårsgräs, men att nytt grönt gräs börjat komma. Risken för gräsbrand blir mindre, allt eftersom nytt gräs växer in.

Grön markering betyder att nytt grönt gräs har vuxit upp. Risken för gräsbränder är liten.

Skogsbrandrisk bränsleuttorkning

Kartan för skogsbrandrisk bränsleuttorkning anger vatteninnehållet i bränslet och de markskikt som har störst betydelse vid skogsbrand.

Uttorkningen beskrivs på kartan med sex olika graderingar, där röd (5E), ljusröd (5) och orange (4) färg representerar torra förhållanden och förekommer i samband med långvarig torka. En brand kan då gå djupare ner i marken och ge långvariga och mer svårsläckta glödbränder.

Skogsbrandrisk spridning (FWI-index)

Kartan skogsbrandrisk spridning (FWI-index) visar på brandbeteende och hur intensiv en brand blir.

5E - Extremt stor brandrisk

I samband med långvarig torka och högsommarvärme är det ofta extremt stor brandrisk. Här kan det vara extremt torrt eller att brandförhållandena är exceptionellt svåra. Bränder blir ofta häftiga och får en snabb utveckling. Toppbränder dvs bränder i trädkronorna, kan förekomma. Här ska du avstå från att elda eller grilla i skog och mark.

5 - Mycket stor brandrisk

En brand kan utveckla sig mycket snabbt och häftigt. Toppbränder dvs bränder i trädkronorna, kan förekomma. Här ska du avstå från att elda eller grilla i skog och mark.

4 - Stor brandrisk

Här sprider sig en brand i de flesta typerna av vegetation. Risken för att branden sprider sig är påtaglig.

3 - Måttlig brandrisk

Vegetation brinner med olika spridningshastighet beroende på typ av vegetation och hur torrt det hunnit bli.

2 - Liten brandrisk

I vissa typer av skog kan det vara svårt för en brand att sprida sig.

1 - Mycket liten brandrisk

Liten eller begränsad förmåga till brandspridning i de flesta typer av skog.

Brandrisken kan variera lokalt

Brandrisken på kartan är en prognos som beräknas i rutor om cirka 2.8 km x 2.8 km. Det kan lokalt finnas områden som har högre eller lägre risk än vad prognosen anger. Till exempel när det kommer lokala regnskurar kan brandrisken variera inom beräkningsrutan.

Även om brandrisken har ett lågt värde kan det vara olämpligt att elda om det är torrt eller om det har varit en längre tids torka. Bedömningen om brandrisk görs bäst lokalt. Om du är osäker på brandrisken i ditt område, kontakta räddningstjänsten i kommunen. De kan ge dig besked och råd om eldning samt om vilka regler som gäller (t.ex. eldningsförbud).


(Källa: MSBs webbplats)