Information om Kustväder och Sjörapport

Denna information förklarar skillnaden mellan Kustväder och Sjörapport.

Areor

Kustväder

Prognoser görs för kustnära områden, upp till 10 nautiska mil (18,5 km) från kustlinjen, med tyngdpunkten lagd på kustnära områden inkl. ytterskärgård. Dessutom görs prognoserna för Storsjön, Siljan, Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Bolmen.

Sjörapport

Prognoser görs för öppet hav samt Vänern, men tydliga skillnader mellan hav och kustnära områden i svenska farvatten skall betonas.
 

Områden

Kustväder

Se tabelloch 

Sjörapport

Se tabell och

Vindriktning

Kustväder

Anger varifrån vinden blåser, t ex blåser sydlig vind från syd mot nord.

Sjörapport

Samma som för Kustväder.

Vindhastighet

Kustväder

Anges i m/s som medelvindhastighet under 10 minuter om inte annat anges.
Risk anges i % för byvindhastighet vid vindar > 10 m/s.
Vind - varför blåser det?

Sjörapport

Samma som för Kustväder men risk för vindar > 10 m/s anges ej.
Om vindhastighet

Sjöbris

Kustväder

Bildas främst soliga sommardagar och blir i regel kraftigast på eftermiddagen.
Om sjöbris

Sjörapport

Anges när sjöbrisen är dominerande.

Sikt

Kustväder

Anges översiktligt i översiktstexten.
Om sikt

Sjörapport

Anges för varje distrikt på Internet. Beroende på begränsad tid i radions P1 sammanfattas sikten ibland i väderöversikten.

Kuling- och stormvarning

Kustväder

Förmedlar Sjörapportens varningar för öppet hav.

Sjörapport

Kriterier för varning:

  • Kuling (>13,8 m/s) och storm (>24,5 m/s).
  • Utfärdas upp till 24 timmar i förväg.
  • Den förvarnade vindhastigheten skall ha en varaktighet på minst 3 timmar.
  • Den förvarnade vindhastigheten skall ha en utbredning av 1000 kvadratkilometer (ca 30 x 30 km)

Vattenstånd

Kustväder

-

Sjörapport

Varningar utfärdas för lågt respektive högt vattenstånd.
Varningskriterier

Distribution

Kustväder på smhi.se

Utfärdas 2 gånger per dygn:
 

  • ca kl 07.30 gällande t o m följande natt samt översiktligt ytterligare 4 dygn.
  • ca kl 14.40 gällande från kvällen t o m nästa eftermiddag samt översiktligt ytterligare 4 dygn.

Sjörapport på smhi.se

Utfärdas 4 gånger per dygn och uppdateras däremellan vid behov.

  • kl 06.15 gällande till nästkommande morgon.
  • kl 13.15 gällande till nästkommande kväll.
  • kl 16.15 gällande till nästkommande kväll.
  • kl 22.15 gällande ett dygn.

Kustväder i radio

Stockholmradio VHF

Sjörapport i radio

Sveriges Radio P1
Klockan 05.55, 12.55 (helg 12.50), 15.55, 21.50

 

Tips och Råd

 - Vid färd ut på öppet hav: Lyssna alltid på Sjörapporten!

- Vid förtöjning över natt i naturhamn: Var beredd på nattens och nästa morgons vindar, som kan vara helt annorlunda än kvällens!

- Nyttig information finner Du hos Sjöfartsverket.