Information om Sjörapporten

Denna information förklarar Sjörapporten.

Area

Sjörapports prognoserna görs för öppet hav samt Vänern, men tydliga skillnader mellan hav och kustnära områden i svenska farvatten skall betonas.

Områden

Se tabell

Vindriktning

Anger varifrån vinden blåser, t ex blåser det sydlig vind blåser vinden från syd mot nord.

Vindhastighet

Anges i m/s i medelvindhastighet, som då är medelvindshastigheten under 10 minuter om inget annat anges.
Om vindhastighet

Sjöbris

Sjöbris bildas främst soliga sommardagar och blir i regel kraftigast på eftermiddagen. Anges i sjörapporten när sjöbrisen är dominerande.
Om sjöbris

Sikt

Anges för varje distrikt i internetprognosen och i sjörapporterna i P1 kl.05.55 och 21.50. Vid de kortare sjörapporterna kl.8.55 (helger 7.55) och 12.55 (helger 12.50) i P1 sammanfattas sikten ibland i väderöversikten.
Om sikt

Kuling- och stormvarning

Kriterier för varning:

  • Kuling (>13,8 m/s) och storm (>24,5 m/s).
  • Utfärdas upp till 24 timmar i förväg.
  • Den förvarnade vindhastigheten skall ha en varaktighet på minst 3 timmar.
  • Den förvarnade vindhastigheten skall ha en utbredning av 1000 kvadratkilometer (ca 30 x 30 km)

Vattenstånd

Varningar utfärdas för lågt respektive högt vattenstånd.

Distribution

Sjörapport på smhi.se

Utfärdas 4 gånger per dygn och uppdateras däremellan vid behov.

  • kl 06.15 gällande till nästkommande morgon.
  • kl 13.15 gällande till nästkommande kväll.
  • kl 16.15 gällande till nästkommande kväll.
  • kl 22.15 gällande ett dygn.

Sjörapport i radio

Sveriges Radio P1
Klockan 05.55, 8.55 (helg 7.55), 12.55 (helg 12.50), och 21.50

Tips och Råd

 - Vid färd ut på öppet hav: Lyssna alltid på Sjörapporten!

- Vid förtöjning över natt i naturhamn: Var beredd på nattens och nästa morgons vindar, som kan vara helt annorlunda än kvällens!

- Nyttig information finner Du hos Sjöfartsverket.