UV-index

UV-index är ett mått på styrkan av den skadliga delen av solens UV-strålning när den är som intensivast under dagen. Vanligen inträffar detta när solen står som högst, det vill säga mitt på dagen. Lågt UV-index innebär låg UV-strålning och därmed mindre risk för skador.

UV-strålningens förmåga att orsaka solbränna har fastställts, våglängd för våglängd, av CIE (Commission Internationale de l'Éclairage). Vi kan därför beräkna hur effektiv den aktuella UV-strålningen är att orsaka solbränna. Vi benämner denna strålning CIE-viktad UV-strålning.

Genom det stora intresse som nu finns för UV-strålning har detta mått skalats om till ett dimensionslöst UV-index. Detta för att erhålla ett tal som är mer hanterbart. I Sverige ligger UV-index mellan 0 och 8. De högsta värdena på jorden återfinns i bergstrakter närmre ekvatorn där de kan vara över 20.

UV-index, som presenteras bland annat på vår hemsida, avser vanligen det högsta värdet under dagen och är ett mått på intensiteten just då. Variationerna från dag till dag kan vara stora.

UV-index i Sverige

Det svenska UV-indexet är framtaget av SMHI på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM, enligt internationella rekommendationer från bland annat WHO (World Health Organization) och WMO (World Meteorological Organization).

Under sommaren är UV-index i Sverige vanligen 4-7 och under den mörka årstiden (nov-feb) under 2. På sommaren vid Medelhavet är UV-indexet högt eller mycket högt, mellan 7-10, och vid ekvatorn kan extremt höga UV-index, större än 10, förekomma året runt.

Solen står som högst på himlen vid sommarsolståndet. Då får vi ofta den högsta UV-strålningen. Beroende av att ozonskiktet i genomsnitt tunnas ut under sommaren finns en förskjutning mot dagarna efter sommarsolståndet.

Hög solhöjd i kombination med tunt ozonskikt kan ge hög eller till och med mycket hög UV-strålning även i Sverige. Då finns risken att många bränner sig snabbt. Det finns alltså skäl att vara försiktig med sitt solbeteende.

Månaderna kring vintersolståndet står solen så lågt i Sverige att UV-strålningen är mycket låg. Men på senvintern och med snötäckt mark kan UV-index nästintill fördubblas eftersom snö reflekterar UV-strålningen effektivt. Då gäller det att undvika att bränna sig. Även sand reflekterar en del ljus.

UV-strålning färdas också en bit ner under vattenytan, så du är inte skyddad om du badar. Om du reser närmare ekvatorn - var försiktig även i skuggan eller om det är molnigt, strålningen kan ändå vara mycket stark.