Polära lågtryck

Under vinterhalvåret kan det över Ishavet och Norska havet bildas små intensiva lågtryck som till sin struktur påminner om tropiska cykloner. Dessa lågtryck kallas polära lågtryck, polarlågtryck eller på engelska "polar lows". De polära lågtrycken når inte alls samma styrka och omfattning som tropiska cykloner, men kan ändå genom sin intensitet och hastiga utveckling ställa till stor skada lokalt.

På en satellitbild har de polära lågtrycken yttre likheter med tropiska cykloner på så sätt att de ofta uppvisar ett tydligt molnfritt "öga" i centrum.

Polärt lågtryck den 9 december 2019
Polärt lågtryck nordväst om Nordnorge klockan 04:32 den 9 december 2019. Källa: NOAA Förstora Bild

Polära lågtryck bildas när kall arktikluft strömmar ut över varmare öppna havsytor. Därmed tillförs värme och fuktighet till luften och bymoln växer till genom konvektion.

Efterhand kan bymolnen samla sig i bylinjer med en allt mer organiserad inströmning av luft mot det konvektiva området.

Även på detta sätt påminner polära lågtryck om tropiska cykloner.

Geografisk förekomst

Polära lågtryck kan förekomma varhelst riktigt kall luft möter varmt hav. Exempelvis utanför Västgrönland och Japan, och under vissa förhållanden även i Medelhavet. I Medelhavet brukar dock sådana vädersystem ha andra namn.

Allra vanligast är nog polära lågtryck över Norska havet och Barents hav. Av förklarliga geografiska skäl är Norge mer berört av polära lågtryck än vad Sverige är. Den norska vädertjänsten har därför mer erfarenhet och fokus på polära lågtryck än vad SMHI har.

Tid på året

Enligt norska studier är polära lågtryck på Norska havet och Barents hav vanligast från november till mars. Under den tidiga hösten och den sena våren avtar frekvensen. Under sommaren är polära lågtryck i stort sett obefintliga.

Prognoser av polära lågtryck

Genom allt mer högupplösta prognosmodeller och satellitbilder har prognoser och varningar för polära lågtryck förbättrats de senaste årtiondena.

Tidigare var polära lågtryck ett allvarligt hot för framför allt den norska sjöfarten. Men under det här århundradet har antalet allvarliga olyckor minskat påtagligt.

En tumregel för bedömning av risken för polära lågtryck är att det bör vara en temperaturskillnad på minst 40 grader mellan havsnivå och luften på 6 kilometers höjd.