Passadvindar

Passadvindar är en typ av vind som förekommer i tropikerna kring ekvatorn. Den inströmning som ständigt sker mot ekvatorn ger en konstant vind. På norra halvklotet avlänkas den mot höger och på södra halvklotet till vänster p.g.a. corioliskraften. Resultatet blir en nordostpassad och en sydostpassad.

Nära ekvatorn strömmar luften in mot den tropiska konvergenszonen. På norra halvklotet avlänkas dessa vindar mot höger på grund av corioliskraften, och kallas nordostpassaden.

Under norra halvklotets vinter sträcker den sig runt hela jordklotet från ungefär 15 grader nord in till ekvatorn. På sommaren är den förskjuten mot norr och delvis "förstörd", till exempel över Sydostasien där sommarmonsunen tagit över.

Längst från ekvatorn är nordostpassaden ganska svag, grund och torr. Efterhand som den sugs in mot ekvatorn djupnar skiktet med nordostlig vind och luften blir fuktigare, speciellt gäller detta över hav.

Vid själva den tropiska konvergensen sugs så luften in i och upp i de häftiga åskväder som finns där. Eftersom det är en mycket regelbunden vind har den i alla tider utnyttjats av sjöfarare och idag utnyttjas den i viss mån till utvinning av vindkraft.

På södra halvklotet heter motsvarande vind sydostpassaden.