Irisering

Moln är ofta vita och grå, men ibland bjuder de på färgsprakande fenomen. Ett av dessa är irisering. Fenomenet uppkommer då alla molndroppar är i stort sett lika stora.

Molnen är bland de mest skiftande och fascinerande meteorologiska fenomenen. De varierar både till form och färg. Från lågtflygande, grå, söndertrasade Stratus till högresta bländvita Cumulonimbus ofta med mörkt grå eller rent av svarta undersidor. 

Ibland färgas molnen gula och röda av en lågt stående sol. Vid andra tillfällen är de så tjocka att ljuset knappt tränger igenom dem och de blir grå till svarta.

Ett intressant fysikaliskt fenomen, som kan ge upphov till en mer spektakulär färgskala, är irisering. Mest kända inom meteorologin är de färgskimrande pärlemormolnen (se länk till höger) men irisering kan även uppträda i andra molnslag och då främst i Altocumulus (se bild).

Altocumulus med irisering
Mellan de små molnen (cumulus) syns ett Altocumulus med irisering i kanten av molnet. Bilden tagen från Jägmästargården i Östergötland april 2011. Foto Weine Josefsson

Molndropparna separerar ljuset

Fenomenet irisering uppkommer då alla molndroppar är i stort sett lika stora. Vanligen bildas små, små droppar som tillväxer och krymper om vart andra. Dropparna blir därmed olika stora och storleksskillnaderna är enorma.

Men ibland händer det att molndropparna bildas samtidigt under likartade förhållanden och att de därmed blir av i stort sett samma storlek.

När solljuset träffar och passerar en droppe så sprids (böjs) det lite olika beroende av våglängd. Följden av detta blir en separering av ljuset i olika färger. Hur mycket ljuset ändrar riktning beror förutom på våglängden även på dropparnas storlek. 

Om dropparna är olika stora blir böjningen olika och när man på håll betraktar ett solbelyst moln kommer de separerade färgerna att överlappa varandra och därmed blandas färgerna och ljuset blir vitt till färgen. 

Men om alla droppar i ett moln är av samma storlek kommer rött ljus att böjas med en vinkel och blått med en annan. När vi på håll betraktar ett sådant moln syns det röda ljuset skilt från det blå. Detta fenomen kallas irisering.

Kan även ses i såpbubblor

Molnet får inte vara för tjockt då sprids strålningen många gånger och färgerna blandas samman till vitt. Fler bilder och information finns på sajten Atmospheric Optics se länk till höger (Iridescent clouds).

Ordet irisering har naturligtvis med iris (regnbågen) att göra. I den grekiska mytologin var Iris regnbågsgudinnan. Fenomenet irisering kan även ses i såpbubblor och i vattenpölar med bensin eller oljefilm på ytan.

Irisering
Tydlig irisering som syntes ovanför Sandviken 3 september 2017. Foto Birgitta Bengtsson