Gloria

Gloria är ett optiskt fenomen som kan observeras när man befinner sig över ett molntäcke och tittar i riktning mot sin skugga. Det bildas i vattendroppar och påminner om helgonsken.

Oftast observeras glorian från flygplan. Fenomenet ser ut som en eller flera svagt färgade ringar kring platsen där skuggan faller. 

Gloria från flygplan
Gloria observerad från flygplan 3 juni 2012 över Sverige. I detta exempel befinner sig flygplanet högre över molntäcket än i föregående bild. Skuggan av planet blir därför mer diffus. Foto Weine Josefsson, SMHI Förstora Bild

Glorian befinner sig kring anti-solarpunkten. Det vill säga mitt emot solen. När solen är uppe på dagen befinner sig anti-solarpunkten under horisonten.

För att se fenomenet behöver observatören ha moln/dim-dropparna under sig. Det är därför observationer av gloria sker från flygplan eller berg.

Gloria kring ett flygplan
På väg mellan Norrköping och Visby sommaren 2015 fångade Anita Gelfgren denna mycket tydliga gloria. Skuggan av flygplanet och centrum av glorian visar att Anita satt ganska långt bak i planet. Foto Anita Gelfgren

De första observationerna av fenomenet gjordes av personer som befann sig uppe på berg och betraktade sin skugga som föll på ett underliggande molntäcke. Runt skuggan av sitt huvud såg de då en ljus ring som påminde om den gloria som helgon brukade avbildas med.

Fenomenet påminner om helgonsken, som uppstår i små vattendroppar på marken vanligen på gräs, men fysiken skiljer sig något mellan de två fenomenen.

För en mer ingående fysikalisk förklaring hänvisas läsaren till Atmospheric Optics hemsida.