Stratus - dimmoln

Stratus (dimmoln) tillhör de låga molnen. Dimmolnens undersida kan ligga väldigt lågt och är oftast under 500 meter. Dagtid ger dimmolnen ett grått och ibland söndertrasat intryck.

Stratus (dimmoln) är i huvudsak vattenmoln och nära knutet till vissa typer av dimma. Dimmolnen saknar tydlig form och är därför ganska diffusa. De kan ge nederbörd i form av duggregn, kornsnö eller små iskristaller.

Vintertid vid högtryckssituationer kan Stratus och Stratocumulus förekomma under långa tider vilket ger ett dystert och grått väder.

Två olika arter av Stratus

Stratus är ett molnsläkte (huvudmolnslag). Molnsläktena kan i sin tur indelas i arter. Stratus uppdelas i två olika arter.

Stratus nebulosus

Stratus nebulosus är ett grått, sammanhängande och tämligen homogent lager av dimmoln. Stratus nebulosus uppvisar till skillnad från Stratocumulus inga enskilda molnelement.

Stratus är tagen vid Söderarm lördagen 23 maj 2009, klockan 11.40
Ett lågtryck med sin nederbörd drog bort österut, men ett täcke av Stratus nebulosus hängde kvar vid Söderarm utanför Upplandskusten den 23 maj 2009. Foto L-G Nilsson/Skylight Förstora Bild

Stratus fractus

Stratus fractus är sönderrivna trasor av dimmoln som ofta hastigt ändrar form. Stratus fractus kan bland annat förekomma som följemoln på undersidan av andra molnslag (pannus).

Ett förväxlingsmoln är Cumulus fractus som har lite större vertikal utsträckning, oftast ett vitare utseende och en mer rundad och välvd ovansida än vad Stratus fractus uppvisar.

Stratus (dimmoln)
Dimma som bildats under natten lättade under förmiddagen och gav upphov till Stratus fractus över Östgötaslätten (utanför Norrköping) den 12 april 2009. Foto Weine Josefsson Förstora Bild