Spiralblixtar i träd

Blixten syns ofta ha slagit ned i ett träd, och i sällsynta fall kan den ha lämnat skador i en spiralform utmed trädet. Blixten (elektriciteten) söker minsta motståndets väg och fukten (sav och vatten) inuti träd är en mycket bättre ledare än omgivande luft.

Spiralblixt i träd
Foto Erik Jonsson Förstora Bild

Träd faller därför ofta offer för blixtar och är därmed olämpliga att ta skydd under vid åskväder. Blixten slår inte heller alltid ner i det högsta trädet utan nedslaget beror på de lokala ledningsförhållandena.

Då vatten i form av sav även är en bättre ledare än trä rör sig blixten under barken och i spiralfallet har den följt den inre strukturen i trädet, den vridna veden. Den höga temperaturen i blixten får vattnet (saven) att förångas och därmed uppstår en explosiv kraft som spränger loss barken.

När det här sker har det ofta varit torrt en tid före åskvädret, då finns även risk att blixtnedslaget kan starta skogsbränder. Om regn hade blött trädets yta skulle blixten kunnat följa ytan och trädet hade då kanske inte blivit skadat. Träd som däremot har mycket fukt i det inre, såsom ruttnande träd, löper däremot stor risk att blixten går djupare in i trädet som då kan sprängas helt.