Äldre prognosdistrikt i land- och sjörapporten

Under årens lopp har prognosdistrikten som används i radions landväder- och sjörapporter förändrats. En del gamla distrikt som Bergslagsområdet och Farvattnen utanför Jæren och Lista är i det närmaste mytomspunna. När försvann dessa distrikt ur radiorapporterna och var låg de geografiskt?

Landväderrapporten  

Kartan visar äldre prognosdistrikt
Kartan visar äldre prognosdistrikt som använts i radions land- och sjörapporter. Illustration SMHI Förstora Bild
Prognosdistrikt i landväderrapporten
Nuvarande distrikt i radions landväderrapporter. Illustration SMHI Förstora Bild

                                                                                                                                                         De prognosdistrikt som syns på kartan ersattes den 1 maj 1994 av de nuvarande prognosdistrikten. I vissa fall är de äldre distrikten i stort sett identiska med de nuvarande, medan det i andra fall finns skillnader.

Södra Götaland motsvarade i stort sett dagens sydvästra och sydöstra Götaland, men nådde inte riktigt lika långt norrut.

Västkustområdet omfattade delar av dagens nordvästra Götaland. Distriktets namn var omdiskuterat. Det omfattade inte bara själva västkusten utan sträckte sig ända fram till de högsta delarna av Sydsvenska höglandet.

Vänerområdet omfattade landskap runt Vänern i både Götaland och Svealand. Dagens prognosdistrikt är strikt uppdelade efter landsdelar.

Nordöstra Götaland omfattade i stort sett dagens distrikt med samma namn, men sträckte sig något längre söderut.

Öland och Gotland var som framgår av kartan formellt inga egna prognosdistrikt, men i praktiken behandlades de oftast som sådana.

Östra Svealand var mindre än dagens distrikt med samma namn och omfattade endast Uppland och Södermanland.

Bergslagsområdet var det kanske mest omdiskuterade av de äldre prognosdistrikten. Det omfattade inte endast det vi i vanliga fall menar med Bergslagen, utan skulle snarast kunna betecknas som "Bergslagen med omnejd". Ur prognostisk synvinkel var distriktet inte optimalt och Närke och Västmanland bröts ofta ut.

Nordvästra Svealand var mer begränsat än dagens distrikt med samma namn. Dagens distrikt sträcker sig från Dalafjällen ner till jordbruksbygderna i sydligaste Dalarna. Det kan diskuteras om inte det äldre distriktet egentligen var bättre ur prognossynpunkt.

Södra och Norra Norrlands kustland, inland och fjälltrakter. Dagens distrikt med samma namn är i stort sett identiska med de äldre distrikten.

Sjörapporten

Kartan visar äldre prognosdistrikt
Kartan visar äldre prognosdistrikt som använts i radions land- och sjörapporter. Illustration SMHI Förstora Bild
Prognosdistrikt i sjörapporten
Nuvarande prognosdistrikt i radions sjörapporter. Illustration SMHI Förstora Bild

De prognosdistrikt som syns på kartan ersattes i radions sjörapport av de nuvarande distrikten den 1 april 1984.

Nordsjön Den ambitiösa indelningen med upp till åtta distrikt i Nordsjön infördes 1964. I samband med att nya distrikt infördes 1984 så anpassades distrikten och namnen till internationella definitioner. Numera är det bara de tre ostligaste Nordsjödistrikten som ingår i sjörapporten.

Skagerack, Kattegatt, Vänern och Öresund är i stort sett oförändrade som prognosdistrikt. När det gäller Skagerack kan påpekas att även stavningen Skagerrak förekommit i sjörapporterna, och kanske även någon ytterligare stavning.

Södra Östersjön var ett stort distrikt som delades upp i tre deldistrikt. Dessa motsvarade ungefär dagens Sydvästra, Södra och Sydöstra Östersjön.

Mellersta och Norra Östersjön hade en omfattning som i stort sett motsvarade dagens distrikt med samma namn.

Ålands hav omfattade även den östra delen som i dag benämns Skärgårdshavet.

Norra Kvarken var inget eget prognosdistrikt utan ingick tidigare i distriktet Bottenhavet.

Bottenviken är i stort sett oförändrat som prognosdistrikt.

Bälten, Rigabukten, Finska viken och Skärgårdshavet fanns inte med bland de äldre prognosdistrikten.