Kondensationsstrimmor efter svalor

Mats Dahlbom har observerat och fångat ett spännande fenomen på bild. Nämligen kondensationsstrimmor efter ladusvalor som flyger nära havsytan.

SMHI har fått ta del av flera bilder och nedan visas en av dem. Vid och bakom vingspetsarna eller stjärtfjädrarnas ändar syns svaga vita streck.

Vid ladusvalans vingspetsar bildas korta strimmor av kondenserat vatten. De är inte lätta att se men den längsta är markerad med en pil.
Vid ladusvalans vingspetsar bildas korta strimmor av kondenserat vatten. De är inte lätta att se men den längsta är markerad med en pil. Foto Mats Dahlbom Förstora Bild

Det är kondensationsstrimmor som bildas i den fuktiga luften nära havsytan i samband med en snabb trycksänkning. Fotot är taget i Galtabäckstrakten (vid Varberg i Halland) den 17 juli 2015 cirka kl. 15.30.

Fåglarnas kondensationsstrimmor bildas aerodynamiskt genom att en snabb trycksänkning ger en temperatursänkning, som i sin tur gör att vattenångan i luften kondenserar.

Strimmorna efter fåglarna blir mycket små, tunna och kortvariga. Detta gör att de är svåra att uppfatta med blotta ögat utan att fotografera dem.

Fenomenet skiljer sig från de vanliga kondensationsstrimmorna efter flygplan, som uppkommer i mycket kall luft av den vattenånga som bildas vid förbränningen av flygbränslet.

Men även flygplan kan bilda aerodynamiska kondensationsstrimmor vid flygning på låg höjd.