Inga vetenskapliga belägg för chemtrails

Det finns personer som anser att en del kondensationsstrimmor efter flygplan är medvetna utsläpp av farliga ämnen avsedda för att påverka oss människor. De benämner strimmorna chemtrails. Ur ett vetenskapligt perspektiv finns det inte belägg för existensen av chemtrails. SMHI bedriver ingen egen utredning eller forskning kring detta.

Utbredda kondensationsstrimmor (COTRA)
Kondensationsstrimmor efter flygplan. Foto Weine Josefsson Förstora Bild

Kondensationsstrimmor, eller kort k-strimmor, beaktas inom meteorologin som moln. Moln har betydelse för klimatet, liksom flygtrafiken som släpper ut växthusgaser. Klimatet och dess variationer övervakas av SMHI.

Det finns en del personer som anser att dessa k-strimmor är storskaliga utsläpp av ämnen från flygplan, med en medveten avsikt att i hemlighet påverka människor, påverka radiotrafiken och påverka klimatet eller vädret. De kallar dessa strimmor för chemtrails.

När det gäller existensen av chemtrails, finns inga belägg från vetenskap eller myndigheter, varken svenska eller utländska. 

Det har dock funnits vissa försök att påverka nederbörden lokalt (se artikeln "Kan man skapa väder?").

Om någon medvetet och utan tillstånd via flygplan sprutar ut kemikalier över Sverige så är det i första hand en fråga för polis och luftfartsmyndigheter. Om främmande makt kränker svenskt luftrum är det också ett militärt ärende. Skulle detta inträffa kan givetvis Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och SMHI bistå berörd myndighet med sin kunskap.

Kondensationsstrimmor

Allt sedan flygets barndom har man noterat att det ibland bildas k-strimmor (eng. condensation trails, contrails) av avgaserna. Detta sker framförallt när flygplanen flyger ganska högt. Om fuktighet och temperatur är lämpliga kan de finnas kvar en längre tid. I dessa fall bidrar de till ökad molnighet.

En annan typ av kondensationsstrimmor bildas bland annat vid vingspetsar då luften är fuktig och nära kondensation. I virvlarna bakom planet bildas undertryck varvid temperaturen snabbt sjunker och därmed kondenserar vattenångan. Detta sker då ofta i lägre nivåer.

Vanliga jetflygplan drivs med flygplansbränsle, som inte skiljer sig speciellt från bensin till bilar. Merparten av det flygbränsle som förbrukas är via vanliga civila flygplan. Avgaserna som bildas påminner alltså om avgaserna från bilar. Det vill säga merparten består av vattenånga och koldioxid, men det finns även andra ämnen.

Det är vattenångan som bildar de moln vi ser i form av k-strimmor när ångan snabbt kyls. De andra ämnena bidrar naturligtvis till att förorena vår miljö på samma sätt som bilavgaserna och avgaser från fartygstrafik. Denna aspekt är därför viktig. 

SMHI följer det som händer kring kondensationsstrimmor. Men vi bedriver ingen utredning eller forskning kring så kallade chemtrails.

K-strimmorna har ökat

Att det blivit fler k-strimmor under senare decennier är ett faktum. Att k-strimmor numera finns där de tidigare inte funnits är också ett faktum.

Av förklarliga skedde dock en, åtminstone tillfällig, minskning av k-strimmor i samband med minskad flygtrafik under coronapandemin.

Data kan laddas hem från Trafikanalysmyndigheten.