Globala temperaturserier

Det finns ett antal institut som analyserar och tar fram tidsserier över den globala temperaturen nära jordytan. Här har vi samlat en lista med länkar till de mest kända.

För detaljer se respektive instituts webbplats.

Flertalet av instituten nedan uppdaterar varje månad med senaste månadens data, medan andra kan ha avslutat sin uppdatering. Det är dock intressant att kunna jämföra resultaten eftersom metodiken oftast skiljer något mellan de olika instituten. För detaljer se respektive instituts hemsida.

Berkeley Earth en amerikansk organisation och som bearbetat globala temperaturdata oberoende av NOAA och NASA. Period 1850 till 2016.

Berkeley Earth

Copernicus är EUs jordobservationssamarbete. En del i detta är Copernicus Climate Change Service. Period 1979 till senaste månad. Metoden bygger på ECMWFs återanalysmodell ERA-interim.

Copernicus Climate

CRU (Climatic Research Unit vid University of East Anglia) har länge arbetat med de globala temperaturserierna. Nu görs mycket i samarbete med Hadley Centre (UK Met Office). Period 1850 till senaste månad.

CRU

JMA (japanska vädertjänsten) presenterar uppdaterade data varje månad. Period 1891 till senaste månad.

JMA

Met Office Hadley Centre (brittiska vädertjänsten) har ett samarbete med CRU, se ovan. Period 1850 till senaste månad.

MetOffice

NASA (National Aeronautics and Space Administration) amerikanska rymdflygstyrelsen uppdaterar varje månad. Period 1880 till senaste månad.

NASA

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) den amerikanska vädertjänsten gör en global rapport som uppdateras varje månad. Period 1880 till senaste månad.

NOAAs globala analys