Altostratus - skiktmoln

Altostratus eller skiktmoln förebådar ofta regn eller snö.

När en varmfront med nederbörd är i antågande ser vi först höga fjädermoln (Cirrus). Dessa tätnar och kan övergå i slöjmoln (Cirrostratus) som i sin tur ersätts av skiktmoln (Altostratus, As).

Till en början är de ofta så tunna att solen kan lysa igenom och benämns då Altostratus translucidus (As trans). När större delen av altostratustäcket blivit tillräckligt tätt för att dölja solen får det tillnamnet opacus (täta).

När skiktmolnet är så tätt att det i alla partier skulle kunna dölja solen så byter det namn till Nimbostratus. Vanligtvis faller det då regn eller snö ur molnen.

Altostratus translucidus
Tunna skiktmoln (Altostratus translucidus) där solen syns som genom ett mattglas. Foto Weine Josefsson Förstora Bild