1984 SMHIs första väderradar

SMHIs vita radarkula
SMHIs vita radarkula blev med åren ett landmärke för Norrköping. Foto SMHI

SMHIs första digitala väderradar installerades på SMHI-huset, Norrköping. Radarn hade utvecklats av telefonbolaget Ericsson.

Tack vare Dopplerkapacitet kunde den även mäta vind och hade ett stort entydighetsintervall för vindmätning, 96 m/s. Detta innebär att starka vindar kunde mätas tack vare en speciell teknik som Ericsson var först med att kommersiellt introducera för väderradar.

Detta då Dopplerväderradar i stort endast förekom för forskningsändamål och då med betydligt mindre entydighetsintervall. Med denna radartyp byggdes i Sverige sedermera upp det första observationsnätet av Dopplerväderradar, som 2003 blev SWERAD.