1984 SMHIs första väderradar

SMHIs vita radarkula
SMHIs vita radarkula blev med åren ett landmärke för Norrköping. Numera innehåller den satellitmottagare. Foto SMHI Förstora Bild

SMHIs första digitala väderradar installerades på SMHI-huset i Norrköping. Radarn hade utvecklats av telefonbolaget Ericsson.

Tack vare dopplerkapacitet kunde den även mäta vind och hade ett stort entydighetsintervall för vindmätning, 96 m/s. Detta innebär att starka vindar kunde mätas tack vare en speciell teknik som Ericsson var först med att kommersiellt introducera för väderradar.

Detta vid en tid då dopplerväderradar i stort endast förekom för forskningsändamål och då med betydligt mindre entydighetsintervall. Med denna radartyp byggdes i Sverige sedermera det första observationsnätet av dopplerväderradar, som 2003 blev SWERAD.