Länkar till organisationer och institut

Här är generella länkar till olika plattformar och organisationer där du kan hitta information, data, illustrationer  och mycket mer om klimat och klimatanpassning.