September 2010 - Vattenstånd och vågor

Friska nordliga vindar orsakade lågt vattenstånd och höga vågor i Bottniska viken medan sydvästvind gav högvatten och vågor i väst. I slutet av månaden var det dock nordostvinden som gav de högsta vågorna.

Höga och låga havsvattenstånd

Den 2-3 september låg ett djupt lågtryck öster om Sverige och orsakade nordlig kuling på Bottniska Viken. I samband med detta sjönk vattenståndet längs norrlandskusten. Kalix hade månadens lägsta nivå den 3 med 64 cm under medelvattenstånd.

Därefter dominerade högtryck och vattenstånd under medel på de flesta håll. Ostvindar i kombination med högt lufttryck resulterade i att västkuststationerna hade sina lägsta vattenståndsnoteringar den 8.

Kring mitten av månaden drog ett lågtryckssystem in över norra Götaland. På västkusten blåste friska väst- och sydvästvindar som resulterade i höga vattenstånd den 16-18. Månadens högsta observation på +75 cm gjordes den 18 i Viken.

Höga vågor

Nordliga vindar lyckades vid två tillfällen generera höga vågor i Bottenhavet. Den 3 mätte Finngrundet 3.4 m och den 25 noterades 3.2 m signifikant våghöjd*.

I samband med lågtryck och friska sydvästvindar i mitten av månaden uppmättes i Södra Östersjön signifikant våghöjd på 4.4 m den 16 respektive 4.6 m den 18. Maxvågorna var vid dessa tillfällen runt 7 m höga. Väderöarna hade under samma period sina högsta vågor, dessa höll sig dock i regel under 3 m.

I slutet av månaden påverkades sydöstra Sverige av ett omfattande lågtryck över Polen och Baltikum med ställvis hårda nordostvindar som följd. Den 28 uppmättes månadens högsta vågor vid Södra Östersjöbojen: 5.8 m signifikant våghöjd med maxnotering på 8.9 m.