September 2010 - Temperatur och nederbörd

Månadsmedeltemperaturen var nära den normala i stora delar av landet. I delar av Halland, västra Småland, Jämtland och Medelpad kom det nämnvärt mer nederbörd än normalt för september.

Nära normal temperatur

Månadsmedeltemperaturen var nära den normala i stora delar av landet. Temperaturöverskott återfanns främst i Norrland med de största överskotten i Lapplandsfjällen.
 
Fjolårets september bjöd istället på omkring två graders överskott i stora delar av landet. Det största temperaturöverskottet under en september-månad de senaste åren förekom 2006 då hela landet, bortsett från norra Norrland, hade 3-4 grader varmare än normalt.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i september 2010
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i september 2010 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i september 2010.
Medeltemperaturen i september 2010 Förstora Bild

Blötare än i fjol

I delar av Halland, västra Småland, Jämtland och Medelpad kom det nämnvärt mer nederbörd än normalt för september. Dock var det i ett stråk från Vättern upp till nedre Dalälven generellt sett lite torrare än vanligt för månaden. Fjälltrakterna i Norrland fick även lite mindre nederbörd än normalt.
 
För landet som helhet kom det däremot mer regn än det gjorde under september förra året, som var en torr höstmånad. Även 2008, 2005, 2003, 2002 och 2000 kom det mindre nederbörd än det gjorde i år.

Karta över nederbörd i procent av det normala under september 2010
Nederbörden i procent av det normala under september 2010 Förstora Bild
Karta över nederbörd september 2010.
Nederbörd under september 2010 Förstora Bild