September 2010 - Temperatur i havet

Trots effektiv avkylning under klara kalla nätter i början och slutet av månaden blev medeltemperaturen över normal i ytvattnet kring Sverige.

Effektiv avkylning under klara nätter

September inleddes med soliga dagar och klara, kalla nätter. Under klara nätter är värmeutstrålningen från havet mycket effektiv, och eftersom solens strålar på hösten förlorat mycket av sin energi kan dagens uppvärmning inte kompensera för nattens avkylning. Detta resulterade i sjunkande ytvattentemperaturer i början av månaden. När vädret sedan blev ostadigare i mitten av månaden stannade avkylningen av, och på flera håll noterades istället en tillfällig uppvärmning av ytvattnet.

I slutet av månaden stabiliserades återigen väderleken och de kalla, klara nätterna satte ny fart på avkylningen.

Medeltemperaturen för september blev något över det normala, med ett värmeöverskott på omkring 1 grad vid de flesta stationer.

Karta över ytvattentemperatur i havet 16 september 2010
Ytvattentemperatur i havet 16 september Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 september 2010
Ytvattentemperatur i havet 30 september Förstora Bild