September 2007 - Vattenstånd och vågor

Hårda sydvästvindar dominerade våghöjder mellan 2.5 och 3.0 m drabbade Östersjön och Bottenhavet. Ett högtryck från Brittiska öarna medförde några dagar med ostliga vindar som gav månadens lägsta uppmätta vattenstånd, -54 cm, vid Kungsvik på Bohuskusten.

Höga vågor

Tidvis hårda sydvästvindar dominerade och signifikanta våghöjder mellan 2.5 och 3.0 m drabbade Östersjön och Bottenhavet den 17, 21 och 22.

Månadens högsta notering för västkusten blev 3.8 m, som uppmättes på Väderöarna den 15 i samband med nordvästlig kuling bakom ett djupt lågtryck cirka 985 hPa, med centrum på Bottenhavet.

Ett lågtryck från Sydeuropa, vars centrum passerade norrut förbi Nordtyskland den 28-29, medförde nordostliga kulingvindar och därmed kortvarigt vågor mellan 3 och 4 m på främst södra Östersjön.

Fortsatt högt vattenstånd

September präglades av den ena lågtryckspassagen åt nordost efter den andra och generellt sett uppmättes vattennivåer en bit över medelvatten i Östersjöbassängen.

En lågtryckspassage från nordväst i mitten av månaden medförde kraftiga nordvästvindar längs västkusten och sydostvindar i Bottenviken. Detta innebar snabbt ökande vattenstånd i södra Kattegatt och nivån vid Viken steg den 15 till +95 cm.

Ungefär samtidigt steg nivån i Kalix till +83 cm. Högsta noteringen för september kom den 17 i Kalix, med +115 cm, i samband med kraftig syd-sydvästlig vind som pressade upp vattnet mot norra Bottenviken.

Ett högtryck från Brittiska öarna medförde några dagar med ostliga vindar som gav månadens lägsta uppmätta vattenstånd, -54 cm, vid Kungsvik på Bohuskusten den 28.
 
Samtidigt noterades relativt höga nivåer i södra Östersjön, exempelvis steg vattnet vid samma tidpunkt vid Skanör till +72 cm.