September 2007 - Temperatur och nederbörd

I år hade hösten kommit till hela Norrlands inland redan i början av månaden. Ett kraftigt regn mot slutet av månaden gav nederbördsöverskott i Götaland.

Nära det normala

Från och med 1997 har september varit varmare än normalt med bara ett undantag, nämligen år 2000, som dock inte var kall utan liksom i år ganska normal. Vi har därför vant oss vid att hösten haft en mild inledning.

I år hade hösten kommit till hela Norrlands inland redan i början av månaden, men mycket längre söderut kom den inte varaktigt, då dygnsmedeltemperaturen därefter pendlade fram och tillbaka kring 10°.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i september 2007
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i september 2007 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i september 2007
Medeltemperaturen i september 2007 Förstora Bild

Torrt i södra Norrland

September har under de senaste fem åren i allmänhet varit torr i Svealand och Götaland, medan den i Norrland har varit mer normal eller till och med blöt längst upp i norr.

Detta mönster bröts till viss del i år då kraftiga regn mot slutet av månaden gav nederbördsöverskott i Götaland. Dessutom fick östra Svealand viss lindring i torkan som rått under sommaren. Dock blev det fortsatt torrt i södra Norrland.

Karta över nederbörd i september 2007
Nederbörd under september 2007 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under september 2007
Nederbörden i procent av det normala under september 2007 Förstora Bild