September 2007 - Temperatur i havet

Klart väder och därmed utstrålning nattetid gjorde att ytvattnet i Bottniska viken hamnade på någon grad under normalt.

Fortsatt sjunkande temperaturer

Månaden inleddes med en försiktig avkylning i främst de norra farvattnen. Fr o m den 5 inleddes en period med lågtryck på en bana från Atlanten förbi Nordkalotten.

För årstiden ganska milt väder dominerade därmed de följande tre veckorna med en långsam sänkning av ytvattentemperaturen närmast kusterna.

Särskilt påtagligt var detta vid västkusten där temperaturöverskottet under månaden ökade från 1.4 grader till 2.5 grader.

Den 27 växte ett högtryck in över norra Sverige. Klart väder och därmed utstrålning nattetid gjorde att ytvattnet i Bottniska viken hamnade på någon grad under normalt.

Ett omfattande lågtryck från Sydeuropa medförde blåsigt väder och lokalt hastigt sjunkande vattentemperaturer även i mellersta och södra Östersjön.

Som exempel avslutade Hoburgen månaden med ett underskott på 2.5 grader.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 september 2007
Ytvattentemperatur i havet 15 september 2007 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 27 september 2007
Ytvattentemperatur i havet 27 september 2007 Förstora Bild