September 2006 - Vattenstånd och vågor

Flera lågtryck i början av månaden fick vattenståndet att variera. Högtrycksdominansen under resterande del av september medförde inga nämnvärda variationer av vattenståndet. På lågtryckets baksida skapades kortvarigt upp till 4 m höga vågor på södra Bottenhavet och norra Östersjön den 8-9.

Höga vågor

Ett par ganska intensiva lågtryck rörde sig från Skagerrak till södra Bottenhavet i början av månaden. De åtföljdes av västliga till nordvästliga kulingvindar och resulterade i drygt 3 meters våghöjd både längs Bohuskusten och på sydöstra Östersjön.

På lågtryckets baksida skapades kortvarigt upp till 4 m höga vågor på södra Bottenhavet och norra Östersjön den 8-9. Därefter etablerades ett omfattande högtryck över Osteuropa.

Tillhörande högtrycksrygg med svaga eller måttliga vindar berörde Skandinavien i nära nog två veckors tid. I samband med en frontpassage den 21 steg emellertid våghöjden längs Bohuskusten kortvarigt till 3 m. Sedan blev det åter högtrycksbetonat väder fram till månadens slut.

Vattenstånd

I samband med det djupa lågtrycket som passerade Skagerrak den 4 steg vattenståndet på norra västkusten till cirka 70 cm över normalt men sjönk snabbt undan då vinden vred till nordväst.
 
Härmed pressades vattnet istället ned i norra Öresund. I Viken uppmättes hela +83 cm senare samma dag. Den 4 noterades även +45 cm vid Kalix, vilket blev månadens högsta värde för Bottenvikens del.

Nästa lågtryck som passerade österut förbi Åland den 7-8 sänkte istället vattenståndet i norra Bottenviken, kortvarigt till 50 cm under det normala.

Den resulterande vattenståndsökningen, +40 till +50 cm, i södra Östersjön senare samma dag blev inte heller långvarig.

Högtrycksdominansen under resterande del av september medförde inga nämnvärda variationer av vattenståndet med undantag av Bohuskusten den 16 då Kungsvik uppmätte -41 cm i samband med tillfälligt frisk ostlig vind.