September 2006 - Temperatur och nederbörd

Ett varmt September med maximitemperatur över 20° under de flesta dagarna. Södra Sverige sällar sig år 2006 till en rad år under senare tid med nederbördsfattiga septembermånader

Sommar i september

Rejäla temperaturöverskott och maximitemperaturer över 20° har förekommit under de flesta av månadens dagar.

Trots vinterns ankomst längst i norr blev månaden även där varmare än normalt och man får gå tillbaka elva år för att hitta en september med övervägande underskott. Medeltemperaturen 17.1° i Göteborg och vid Ölands norra udde är nytt Sverigerekord för september.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i september 2006
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i september 2006 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i september 2006
Medeltemperaturen i september 2006 Förstora Bild

Lite i söder mer i norr

I södra Sverige sällar sig år 2006 till en rad år under senare tid med nederbördsfattiga septembermånader såsom år 2000, 2002, 2003 och 2005. Precis som i augusti har vi lokalt fått stora mängder och då vid enstaka tillfällen.

Vid Skagsudde nära Örnsköldsvik blev det nytt månadsrekord med 140 mm, varav 121 mm kom under den första veckan i månaden. På många håll i Götaland kom omkring hälften av nederbörden under månadens sista dygn.

Karta över nederbörd i september 2006
Nederbörd under september 2006 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under september 2006
Nederbörden i procent av det normala under september 2006 Förstora Bild