Oktober 2009 - Vattenstånd och vågor

Att första halvan av oktober var blåsig avspeglades på våghöjdsmätningarna. Under början av oktober vandrade flera djupa lågtryck från Nordsjön österut över Skandinavien och medförde kraftiga vindar och höga vattenstånd

Höga vågor

Att första halvan av oktober var blåsig avspeglades på våghöjdsmätningarna. Den 4 hade Finngrundet och Huvudskär signifikant våghöjd strax över 3 m och Väderöarna över 4.5 m. Även den 7 var ett blåsigt dygn, då Huvudskär hade maxvågor på 5.8 m.

I samband med högtryck blåste ihållande nordvindar den 13-15. Under denna period uppmätte bojen i Södra Östersjön signifikant våghöjd över 4 m kontinuerligt under 38 timmar. Kulmen kom under eftermiddagen den 14 med signifikant våghöjd på hela 7.4 m och maxvågor på 11.2 m.
 
Resten av månaden var förhållandevis lugn, med undantag av den 17 då Finngrundet åter hade strax över 3 m signifikant våghöjd.

Höga vattenstånd i början av månaden

Under början av oktober vandrade flera djupa lågtryck från Nordsjön österut över Skandinavien och medförde kraftiga vindar och höga vattenstånd. Den 4 blåste västlig kuling på Skagerrak och Kattegatt och samtliga västkuststationer registrerade höga vattenstånd. Viken hade 123 cm över medelvatten vilket var månades högsta notering.

Nästa djupa lågtryck tog en något nordligare bana och medförde ytterligare en period med höga vattenstånd den 7. Den här gången fick Bottenviken toppnoteringarna, då Kalix uppmätte 118 cm över medel.

Under mitten av månaden växte ett högtryck in, och med detta observerades lägre vattenstånd på de flesta håll. Månadens lägsta notering, -57 cm, gjordes i Skanör i samband med nordostvindar den 15.

Det högtrycksbetonade vädret höll sedan i sig och slutet av månaden dominerades av låga vattenstånd längs västkusten och ett underskott av vatten i Östersjön.